Duẩn DiGi

Liên hệ mình tại:

Duandigi@i-freelancer.org

Mình từng làm Sale rồi dần chuyển qua SEO và marketing online khi cảm thấy nó đang là xu hướng mới hấp dẫn hơn. Với kinh nghiệm 8 năm làm việc tự do (freelancer) trong ngành marketing mình muốn lưu lại những thông tin bổ ích nhất ở chính blog này.